Välkommen till Kungsförmedling

Vi har nu beslutat oss för att stänga vår förmedlingsverksamhet!

Smögen rum och stuga tar över efter oss.

Vi hänvisar alla våra gamla och nya gäster att
gå in på deras hemsida: www.rumostuga.se