Information och regler

Allmänna villkor: http://www.sverigeturism.se/stugor/index.htm

Hyresgästens bokning är bindande så snart vi bekräftat bokningen och handpenningen eller hela hyran är betald. Om något oförutsett händer med det bokade boendet erbjuder vi ett likvärdigt boende eller betalar tillbaka det erlagda beloppet.

Vad kostar det?

I objektsbeskrivningen står vad som ingår i hyresbeloppet. Alla förbrukningskostnader, såsom el-, gas-, vatten- och uppvärmningskostnader är som regler inräknade i hyresbeloppet. Telefon, Internetkostnader och ved är i regel inte inräknat och avräknas i regel från depositionsavgiften. I objektsbeskrivningen finns alltid all information om vilka kostnader som är inkluderad. Utöver hyresbeloppet tillkommer alltid en bokningsavgift om 125 kr.

Hur betalar man en bokning?

Så fort du gjort en bokning av ett hyresobjekt så skickar vi omgående en bekräftelse / faktura. Anmälningsavgiften (som är 20 % av hyreslikviden) och eventuella tilläggstjänster skall för att inte hyresobjektet skall riskera att avbokas, betalas inom 10 dagar från det att du mottagit bekräftelsen från oss. Slutbetalningen skall sedan göras senast 20 dagar före ankomstdagen.Om din bokning är gjord mindre än 20 dagar innan ankomstdagen så skall hela hyreslikviden betalas direkt vid mottagande av bekräftelsen och innan tillträdesdagen. Betalning sker till vårt bankgiro 495-4343 där fakturanummret alltid skall användas som referens.

Avbokning?

Om du avbokar tidigare än [högst 40] dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än erlagd handpeng. Om du avbokar [högst 40] dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala [högst 90%] av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för erlagd handpeng.

Hur många personer får vi vara?

Av objektsbeskrivningen framgår maximalt antal personer. Utöver det tillåtna antalet personer kan ett barn under tre år medfölja, dock måste detta uppges vid bokningen. I vissa stugor finns möjlighet att utöver de personer som anges inhysa fler personer i extrabäddar som ombesörjes av husägaren eller dennes ombud. Om det finns möjlighet till extrabäddar så framgår det av husbeskrivningen och dessa bäddar beställs separat vid bokningen.

Ungdomsgrupper

Den som är ansvarig för bokning i sällskapet måste vara över 26 år och lämnar personnummer på anmodan.

Hyresbeviset

Fakturan/bekräftelsen är ert hyresbevis och uppvisas tillsammans med inbetalningskvittens vid hämtning av nycklar.

Hur hittar jag?

Tillsammans med bokningsbekräftelsen/fakturan skickas även en vägbeskrivning och information om var Ni kan hämta nyckeln. Om ni gör er bokning mer än 30 dagar före avtalad tid kan det hända att Ni får information om nyckelutlämningsplats i god tid innan ankomst dock inte alltid direkt vid bokningen.

Deposition

Depositionen, om sådan krävs, betalas på plats direkt till Kungsförmedling. Depositionen är en säkerhet för om något skulle hända i huset under vistelsen samt om inte slutstädningen blir godkänd. Storleken på depositionsavgiften för ett standardhus är normalt mellan cirka 1000 och 5000 kronor. Vid storhelger såsom midsommar kan en högre deposition krävas. Avvikelser kan förekomma men depositionens storlek framgår alltid av kontraktet. Vid uthyrning till ungdomsgrupper gäller andra villkor. Depositionen återfås vid avresa när huset lämnas i samma skick som vid ankomst. Eventuella skador förorsakade av hyresgästen så som borttappade nycklar eller bristfällig städning avräknas från depositionen. Om avresan tidigare än klockan 08.00 eller husägaren är förhindrad skickas depositionen till Er i efterhand med avdrag för en transaktionskostnad på 50 kronor.

Ankomst / Avresa

Ni får disponera semesterboendet från klockan 15.00 avtalad ankomstdag. Om Er ankomst sker senare än kl. 18.00 måste ni meddela detta.  Ni får disponera semesterboendet till klockan 11.00 avresedagen och det skall lämnas i välstädat skick om inget annat överenskommits. Nyckeln skall återlämnas och om Ni reser tidigare än klockan 11.00 måste ni säga till i förväg.

Slutstädning

När Ni lämnar lägenheten/semesterhuset skall det om inget annat överenskommits i samband med bokningen vara välstädat. Skulle så inte vara fallet efterfaktureras kostnaden för städning med 600kr+moms/timme. Rengöringsmedel, disktrasa och diskhandduk ingår normalt inte i utrustningen utan bör medtagas. För Er som hyrt sänglinne och handdukar eller där det ingår, lämnas dessa vid avresa.

Reklamation

Om Ni inte är nöjd med semesterhuset, så är det oss Ni skall vända er till med eventuella klagomål, så hoppas vi att alla eventuella fel kan avhjälpas. Vad det än gäller så är det viktigt att Ni alltid meddelar oss detta under tiden som ni befinner Er i huset och inom 24 timmar så att vi har möjlighet att göra rättelse. Om en anmälan inte kommer in inom denna tidsfrist har äger vi rätt att avvisa reklamationen. Tänk således på att Era möjligheter att få rättelse kan minska om Ni dröjer med att klaga. Lyckas vi inte lösa ditt problem under vistelsen emotser vi en skriftlig reklamation till kontoret. Om vi inte kommer överens, kan Ni vända Er till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter, Konsumentvägledaren i Er hemkommun kan hjälpa dig.

Försäkring

Vi har en gällande försäkring, Stugbranschens Trygghetsförsäkring FÖRST, om olyckan skulle vara framme.

http://www.sverigeturism.se/forst/insure2.htm